Archiwum Autora: Mariusz Grabowski

Obraz awatara autora
Strona Internetowa
http://www.facebook.com/NieboZaOknem
zarejestrowany
2013-12-07 19:25:57

Najnowsze posty

Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Satur­nem
Kategorie:Koniunkcje (złączenia)
Tag :, , ,
Złą­cze­nie Księ­ży­ca, Mar­sa i Spi­ki
Kategorie:Koniunkcje (złączenia)
Tag :, , , , ,
Moż­li­wy deszcz mete­orów zwią­za­nych z kome­tą C/2012 S1 ISON
Kategorie:Zjawiska w atmosferze
Tag :, , , , , ,
Prze­lo­ty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej ISS
Kategorie:Inne
Tag :, , ,
Gigan­tycz­ne pla­my na Słoń­cu
Kategorie:Inne
Tag :