Archiwum Autora: Mariusz Grabowski

Obraz awatara autora
Strona Internetowa
http://www.facebook.com/NieboZaOknem
zarejestrowany
2013-12-07 19:25:57

Najnowsze posty

Per­se­idy 2017 — corocz­ny desz­cz mete­orów
Kategorie:Zjawiska w atmosferze
Tag :, , ,
Czę­ścio­we zaćmie­nie Księ­ży­ca 7 sierp­nia 2017
Kategorie:Księżyc, Zaćmienia
Tag :, , ,
Koniunk­cja Księ­ży­ca i Jowi­sza
Kategorie:Koniunkcje (złączenia)
Tag :, , ,
Wie­czor­ne prze­lo­ty ISS w lip­cu i sierp­niu
Kategorie:Inne
Tag :, , ,
Wenus i Księ­życ razem na przy­wi­ta­nie lata
Kategorie:Koniunkcje (złączenia)
Tag :, , , , ,