Archiwum Autora: Mariusz Grabowski

Obraz awatara autora
Strona Internetowa
http://www.facebook.com/NieboZaOknem
zarejestrowany
2013-12-07 19:25:57

Najnowsze posty

Kwa­dran­ty­dy — pierw­szy deszcz mete­orów 2020
Kategorie:Inne
Tag :
Tran­zyt Mer­ku­re­go na tle tar­czy Słoń­ca
Kategorie:Inne, Planety, Poradnik, Zaćmienia
Tag :, , ,
Nowy porad­nik — Jak zacząć obser­wo­wać nie­bo i wybrać pierw­szy tele­skop?
Kategorie:Inne, Poradnik
Tag :, ,
Ści­ga­jąc Księ­życ” recen­zja książ­ki
Kategorie:Inne
Tag :, , , , , ,
Mię­dzy­na­ro­do­wa Sta­cja Kosmicz­na ISS na pol­skim nie­bie w lip­cu
Kategorie:Inne
Tag :, ,