Archiwum Autora: Mariusz Grabowski

Obraz awatara autora
Strona Internetowa
http://www.facebook.com/NieboZaOknem
zarejestrowany
2013-12-07 19:25:57

Najnowsze posty

Mię­dzy­na­ro­do­wa Sta­cja Kosmicz­na ISS na pol­skim nie­bie w lip­cu
Kategorie:Inne
Tag :, ,
Kon­kurs — do wygra­nia książ­ki
Kategorie:Inne
Tag :, , ,
Czę­ścio­we zaćmie­nie Księ­ży­ca
Kategorie:Księżyc, Zaćmienia
Tag :, ,
Kosmicz­ne ska­ły na kur­sie koli­zyj­nym z Zie­mią
Kategorie:Zjawiska w atmosferze
Tag :, , , ,
Poran­ny taniec pla­net z zakry­ciem Satur­na
Kategorie:Koniunkcje (złączenia), Księżyc, Planety, Zakrycia
Tag :, , , , , ,