Archiwum Autora: Mariusz Grabowski

Obraz awatara autora
Strona Internetowa
http://www.facebook.com/NieboZaOknem
zarejestrowany
2013-12-07 19:25:57

Najnowsze posty

Recen­zja książ­ki Czy Wiel­ki Wybu­ch był gło­śny?”
Kategorie:Inne
Tag :, ,
Cień Zie­mi — nie­zwy­kłe-zwy­kłe zja­wi­sko
Kategorie:Inne
Tag :, ,
Majo­wo-czerw­co­we prze­lo­ty ISS nad Pol­ską
Kategorie:Inne
Tag :, , ,
Kolej­ne bli­skie złą­cze­nie Księ­ży­ca z Jowi­szem
Kategorie:Koniunkcje (złączenia)
Tag :
Zakry­cie i odkry­cie Alde­ba­ra­na przez Księ­życ
Kategorie:Zakrycia
Tag :, , ,