Archiwum Autora: Mariusz Grabowski

Obraz awatara autora
Strona Internetowa
http://www.facebook.com/NieboZaOknem
zarejestrowany
2013-12-07 19:25:57

Najnowsze posty

Jasna kome­ta na wio­snę?
Kategorie:Inne, Komety
Tag :, ,
LEGO 21312 Women of NASA — recen­zja
Kategorie:Inne
Tag :, ,
Wyko­rzy­staj­my dany nam czas!
Kategorie:Inne
Tag :, , ,
Zie­mia w cen­trum Wszech­świa­ta, a jed­nak na dnie
Kategorie:Inne
Tag :, , , ,
30% rabat na Wiel­ki Spek­takl!
Kategorie:Inne
Tag :, , , ,