Archiwum Autora: Mariusz Grabowski

Obraz awatara autora
Strona Internetowa
http://www.facebook.com/NieboZaOknem
zarejestrowany
2013-12-07 19:25:57

Najnowsze posty

Zie­mia w cen­trum Wszech­świa­ta, a jed­nak na dnie
Kategorie:Inne
Tag :, , , ,
30% rabat na Wiel­ki Spek­takl!
Kategorie:Inne
Tag :, , , ,
Wiel­ki Spek­takl Na Nie­bie
Kategorie:Inne, Wiedza
Tag :, ,
Kwa­dran­ty­dy — pierw­szy deszcz mete­orów 2020
Kategorie:Zjawiska w atmosferze
Tag :
Tran­zyt Mer­ku­re­go na tle tar­czy Słoń­ca
Kategorie:Inne, Planety, Poradnik, Zaćmienia
Tag :, , ,